ePORVOO Gå direkt till innehållet
I listan nedan ser du resultaten av deltagande budgeteringens röstning.
 
Förslag med flest röster:

Motivering för beslut:
Förslaget uppfyller kriterierna.

Beskrivning av förslaget:
Det finns flera frisbeegolfområden i Borgå och ett av dem ligger i Hornhattula. Hornhattula är utmärkt eftersom det är ett åkerområde och varje korg syns tydligt. Det finns också tillräckligt med utmaningar. Tillsammans med barnen går träningen också bra och synligheten ger trygghet. Området besöks året runt av entusiaster och för några år sedan iståndsatte staden kastställena. Nu finns det önskemål om att få frisbeekorgarna riktade och upp från leråkern. Dessutom kunde korgarnas omgivning förbättras (med flis och dylikt) så att man även efter regn kan kasta frisbeen utan stora pölar runt korgarna.

Motivering för beslut:
En vedförråd byggs invid Humla laavun.

Beskrivning av förslaget:
Jag föreslår att man skulle bygga ett litet vedskjul intill den fina laavun och toaletten invid Humlaleden. Det är tungt och besvärligt att släpa med sig ved hemifrån, vilket ju dessutom långt ifrån alla har, och likaså att hämta från Humlastugans vedförråd. Laavun är ju jättefin, med det är inte ofta jag har sett besökare där, kanske delvis just på grund av bristen på ved. I synnerhet barnfamiljer skulle gynnas av detta, men även andra, som gärna skulle vilja koka sig en panna med kaffe och grilla en korv!

Motivering för beslut:
Hör till stadens befogenheter. Avgiftsfritt evenemang 11 gånger under sommarsäsongen en gång per vecka.

Beskrivning av förslaget:
På västra åstranden sommarvardagar morgon kl. 8–9.00 i strandparken vid Konstfabriken.

Motivering för beslut:
Kan genomföras, till exempel som del av ett annat evenemang eller som eget evenemang.

Beskrivning av förslaget:
En augustikväll, musikal med picknickkorgar för alla åldrar eller en romantisk filmkväll utomhus, till exempel vid slalombacken på Kokonudden. Här tar man sig från skilda nivåer till backen från marknivå, så alla kan delta. Vare sig du är med rollator, rullstol, cykel eller till fots. Ta med dig en stol eller en filt och kom och njut av en varm utomhusbio. Kom ihåg att reservera en stor filmduk så att filmen syns. En utomhusbio som har blivit populär finns redan i många städer såsom Lovisa och Vanda, så varför inte också i Borgå?

Motivering för beslut:
Utvecklas till en tjänst som ska sättas igång efter försöket i år. Tillgängliga lokaler.

Beskrivning av förslaget:
En klubb med handledd verksamhet inom bildkonst i tillgängliga lokaler för barn med särskilda behov. Klubb 5–6 gånger. För 5–15 åringar.

Motivering för beslut:
Hör till stadens befogenheter. Vi beställer virtuell vattengymnastik till simhallen.

Beskrivning av förslaget:
Hej, i många simhallar och badanläggningar finns det nuförtiden videon för vattengymnastik som används per självbetjäning. Dessa lämpar sig för dem som av olika orsaker inte kan delta i de handledda grupperna för vattengymnastik, men önskar sig instruktioner för vattengymnastiken. En tillverkare av utrustning är bland annat https://hydrohex.com/sv/ där man får både anordningar och videon.

Motivering för beslut:
Är möjligt inom ramen för tidtabellen och kostnadsberäkningen.

Beskrivning av förslaget:
John Nurminens Stiftelses Östersjödagen ordnas den sista torsdagen varje augusti 29.8. Syftet med Östersjödagen är att uppmuntra människor att njuta av vårt unika hemhav och att göra konkreta gärningar och avge löften för dess bästa. I arrangemangen av tillställningen deltar Hammars seglare och Hamarikupla. Dessutom har flera andra lokala marina aktörer uttryckt sin vilja att delta i ordnandet av Östersjödagen i år. Evenemangsstället är ett tidigare navigationsfält i Konstfabrikens strandpark, August Eklöfs park mellan gångbron och Alexandersgatans bro.

Motivering för beslut:
Hör till stadens befogenheter. Anskaffas till samtliga omklädningsrum.

Beskrivning av förslaget:
Hej, det är obegripligt att det inte finns hårtorkar i simhallen fastän man har skaffat torkapparater för baddräkter. Alla andra hallar har numera hårtorkar, åtminstone av något slag.

Motivering för beslut:
En bra idé – genomförbar och speciellt som familjegrupp.

Beskrivning av förslaget:
Barn spelar gärna på olika instrument. Trummor har ett trevligt ljud. För 7–15 åringar. Klubb 5–6 gånger. Det är kul att vara tillsammans och göra trevliga saker. Målgruppen erbjuds inte mycket aktiviteter, detta skulle vara ett välkommet tillägg till vardagen för barn med en utvecklingsstörning.

Motivering för beslut:
I tre olika idéer önskas en traditionell anslagstavla i centrum. Idén uppfyller samtliga kriterier och kan genomföras i form av en vädertålig anslagstavla på torgområdet.

Beskrivning av förslaget:
I tre olika idéer önskas en traditionell anslagstavla i centrum. Idén uppfyller samtliga kriterier och kan genomföras i form av en vädertålig anslagstavla på torgområdet.

Motivering för beslut:
Under resten av året lottar stadens sektorer sporadiskt ut inträdesbiljetter till simhallen och J.L. Runebergs hemmuseum till ett värde av sammanlagt 1 000 euro. Staden kan inte dela ut motionssedlar eftersom de hör till personalförmånen.

Beskrivning av förslaget:
Det görs många enkäter för stadsborna både på nätet och via Kompassen. Stadsborna är rätt så aktiva och de kunde också belönas för denna aktiva inställning. Under resten av året lottar stadens sektorer sporadiskt ut inträdesbiljetter till simhallen och J.L. Runebergs hemmuseum till ett värde av sammanlagt 1 000 euro.

Motivering för beslut:
Idrottstjänsterna skaffar 4 st. med trä överdragna betongbänkar

Beskrivning av förslaget:
Parkområdet Jonasbacken i Borgå förenar flera stadsdelar och är därför motionsbana för många barnfamiljer och seniorer. Speciellt under sommaren är det nödvändigt att det på rutten finns en enkel bänk för att stanna och vila. Visserligen har man placerat en bänk i området, en stenbänk som man egentligen inte kan sitta på om man inte råkat ta med sig ett underlag. På nya bänkar av trä kunde man under sommardagar sitta och tala i telefon eller sitta med en vän ute i naturen. Man kan njuta av naturen på många sätt, inte bara genom att springa längs motionsslingan.

Motivering för beslut:
Är möjligt inom ramen för tidtabellen och kostnadsberäkningen.

Beskrivning av förslaget:
Vi föreslår att det i Ruskis naturskyddsområde, bredvid Norrängens parkeringsplats, ska byggas ett hotell för hussvalor. I svalhotellet finns det under skärmtaket vid stolpen ett stort antal konstgjorda bon som kan användas av svalorna. Svalhotellet skulle erbjuda en trevlig och intressant syn för såväl vuxna som barn. Samtidigt får utrotningshotade svalor en viktig och trygg boplats, som de för närvarande har brist på.

Motivering för beslut:
Hör till stadens befogenheter. Kan genomföras under hösten 15 gånger, en gång per vecka.

Beskrivning av förslaget:
I december blev alla gymstunder i simhallen bokade på under en kvart. Jag kom inte med på en enda. Jag önskar att idrottshallen skulle ha en gymnastikstund i parkgymnastisk stil onsdagar kl. 10–20, eller söndag eftermiddag kl. 16.30–17.30 med en andel som höjer pulsen och en andel med styrketräning som känns i hela kroppen. Antingen för hela året med undantag för sommaren eller enbart för december. I år fanns det gratis gymstunder som lämpade sig främst för seniorer. Om gymnastiken kostade en aning för inomhustid, skulle man kunna samla in pengar för till exempel underhåll av motionsutrymmen. Ett annat alternativ skulle vara att ordna 10 gånger fler på gymkortet. Jag vet inte hur det går till.

Motivering för beslut:
Kan genomföras i omarbetad form så att det ordnas ett evenemang där man lär sig skridskoåkning

Beskrivning av förslaget:
Öppna, walk in skolor för skridskoåkning för barn-förälder par. Med andra ord ges barnet och föräldern undervisning i skridskoåkning tillsammans, och en lärare i skridskoåkning handleder föräldrarna i att lära sina barn åka skridsko.

Motivering för beslut:
Hör till stadens befogenheter. Centrifuger för baddräkter beställs även för två andra omklädningsrum.

Beskrivning av förslaget:
Torkapparater för baddräkter även för omklädningsrummen på övre våningen.

Motivering för beslut:
Förslaget uppfyller kriterierna.

Beskrivning av förslaget:
Jag föreslår att man till lekparkerna i Borgå anskaffar sandleksaker och förvaringslådor för dem. Detta gör det lättare att vistas utomhus med barnen, främjar jämlikhet, gör ex tempore-besök i lekparken lättare. Man skulle även trivas längre med små barn där, om sandleksakerna fanns färdigt på plats. Vi skaffar sandleksaker och leksakslådor till tio centrala lekparker.

Motivering för beslut:
Elcykel för transport av personer med nedsatt rörlighet. Med detta hjälpmedel ges möjlighet till jämlik delaktighet och till många slags sensoriska upplevelser i den omgivande naturen. Detta hjälpmedel skulle glädja många familjer, göra gemensamma cykelturer möjliga och öka samhörigheten. Målgruppen kunde vara alla personer med nedsatt rörlighet som på grund av sin storlek inte längre kan åka i barnsits eller cykla självständigt. En cykel kunde vara till nytta i många familjer med personer med nedsatt rörlighet och personer som omfattas av serviceboende, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning av förslaget:
Elcykel för transport av personer med nedsatt rörlighet. Med detta hjälpmedel ges möjlighet till jämlik delaktighet och till många slags sensoriska upplevelser i den omgivande naturen. Detta hjälpmedel skulle glädja många familjer, göra gemensamma cykelturer möjliga och öka samhörigheten. Målgruppen kunde vara alla personer med nedsatt rörlighet som på grund av sin storlek inte längre kan åka i barnsits eller cykla självständigt. En cykel kunde vara till nytta i många familjer med personer med nedsatt rörlighet och personer som omfattas av serviceboende, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Motivering för beslut:
Välgrundat förslag. Rekommenderas för omröstning och att tjänsten inrättas.

Beskrivning av förslaget:
Jag önskar en gemensam handledd kurs för barn/förälder i konst/målning där man kunde måla tavlor tillsammans. Kursen kunde vara antingen kortare, till exempel en två timmars målningsstund eller en veckoslutskurs eller till och med en gång per vecka under en månads tid (sammanlagt 4 gånger).

Motivering för beslut:
Genomförs som 10 gångers parkgymnastik under sommaren inom parkområdet.

Beskrivning av förslaget:
Syftet är att få ut Gammelbackaborna från sina hem och tillsammans röra på sig under parkgymnastik eller individuell dans. Invånarnas välbefinnande ökas, de engageras och vi hjälper människor att bekanta sig med varandra. Målgruppen är samtliga invånare oberoende av fysisk kondition, också de som bor på annat håll i Borgå. Genomförs inomhus eller utomhus.

Motivering för beslut:
Möjligt att genomföra med flyttbara plattor i rinken i Hammars. Syntetisk is av plastmaterial omgiven av ett nät.

Beskrivning av förslaget:
Ishockeyn håller paus under sommaren, men det skulle vara fint att få en liten konstgjord plats där man kan öva slagskott! Till exempel ett slätt underlag lämpat för rullskridskor skulle fungera.

Motivering för beslut:
En utmärkt idé som stärker varje barns känsla av delaktighet. Kan genomföras på detta sätt på gårdarna vid fem daghem.

Beskrivning av förslaget:
"En kommunikationstavla är ett sätt att engagera och öka interaktionsmetoderna för alla barn, men framför allt gagnar den barn som i större omfattning kan vara sena i sin utveckling, sena i den språkliga utvecklingen eller ha en talstörning, eller barn som har ett annat modersmål än finska eller svenska. Tavlan möjliggör kommunikation för dem som av någon orsak i stunden upplever den som utmanande. När det gäller dessa barn och deras familjer är det ytterst viktigt att öka känslan av delaktighet och när det gäller barnet bär denna känsla långt. Alla barn vill berätta om hur de mår och vad som skulle vara trevligt att göra utomhus. "

Motivering för beslut:
Hör till stadens befogenheter. Är möjligt inom ramen för tidtabellen och kostnadsberäkningen.

Beskrivning av förslaget:
På skolgården vid Epoon koulu spelar eleverna fotboll nästan varje rast. Det skulle vara trevligt att få en liten konstgräsplan på gården så att sanden under våren inte skulle virvla omkring så mycket. Spelområdet skulle stå till skolans förfogande under dagtid, på kvällar och veckoslut i fri användning för envar.

Motivering för beslut:
Uppfyller kriterierna och går vidare till omröstning.

Beskrivning av förslaget:
Särskilda grupper (vuxna med utvecklingsstörning) skulle med låg tröskel kunna prova på handledd dans, teater, bildkonst och musik. Skulle staden till exempel kunna ordna workshops med privata aktörer, som människor kunde delta i? De som hör till de särskilda grupperna möter stora utmaningar, om de vill delta i fritidsaktiviteter, bland annat inom ramen för assistentresursen. Ett diskotek för personer med utvecklingsstörning 2024 är en lysande idé. Kunde det vara ett heldagsevenemang, till exempel i form av workshops?

Motivering för beslut:
Uppfyller kriterierna.

Beskrivning av förslaget:
Det finländska samhället åldras och därmed också Borgå. Med stigande ålder är det inte alla som orkar röra sig utanför det egna bostadsområdet. Många skulle gärna sitta på en parkbänk för att njuta av den omgivande naturen och träffa lokala invånare. Parkbänkar 4 st. läggs till på lämpliga ställen i Hornhattula.

Motivering för beslut:
Hör till stadens befogenheter. Kostnadsberäkningen inbegriper endast cykelställningarna.

Beskrivning av förslaget:
Cykelställningarna i samtliga hallar på Kokonudden är undermåliga, det ska finnas ramlåsbara ställningar framför varje hall.

Motivering för beslut:
Hör till stadens befogenheter. Genomförs 5 försöksgånger som köptjänst i Tolkis.

Beskrivning av förslaget:
Parkour utomhus för olika åldersgrupper. Några gånger utomhus och sedan vet man om det finns entusiasm i fortsättningen. Förmånligt och roligt.

Motivering för beslut:
Kan genomföras vid en lämplig tidpunkt under året.

Beskrivning av förslaget:
Få har sett stadshusets stiliga fullmäktigesal och Segerstråles målning i huset. Det kunde intressera alla stadsbor. Några fullmäktige kunde finnas på plats för guidning. Kaffe med dopp kunde serveras.

Motivering för beslut:
Publikläktare vid bobollsplanen. Och gärna utetoaletter

Beskrivning av förslaget:
Publikläktare vid bobollsplanen. Och gärna utetoaletter

Motivering för beslut:
Bidéduschar till alla toaletter och våtrum i simhallen.

Beskrivning av förslaget:
Bidéduschen med vatten är effektivare än papper som lätt går sönder.

Motivering för beslut:
En klocka på Aurorahallens vägg (på baksidan av byggnaden). På skidspårets/motionsspårets sida. Vid skidåkning/joggning skulle man se klockan utan att behöva ta fram mobilitelefonen. Speciellt när man skidar är det besvärligt med stavar i händerna.

Beskrivning av förslaget:
En klocka på Aurorahallens vägg (på baksidan av byggnaden). På skidspårets/motionsspårets sida. Vid skidåkning/joggning skulle man se klockan utan att behöva ta fram mobilitelefonen. Speciellt när man skidar är det besvärligt med stavar i händerna.

Motivering för beslut:
Förslaget uppfyller kriterierna.

Beskrivning av förslaget:
Det vore bra att minnesstenen för grundaren av Ruskis underhölls samt att få en rastbänk bredvid den med hål i armstödet för en mugg.

Motivering för beslut:
Uppfyller kriterierna.

Beskrivning av förslaget:
Jag föreslår busskurer som skyddar mot regn och vind på vår kommuns område med syftet att skydda människor mot bland annat kyla. Målgruppen är alla åldrar. Med budgeten får man 2–4 stycken busskurer.

Motivering för beslut:
En heltäckande bussförbindelse som betjänar resenärer och stadsbor, men som inte är jämförbar med kollektivtrafiken, kan genomföras under sommarmånaderna.

Beskrivning av förslaget:
Jag bor inte längre i Borgå, men jag tänkte att en hop on/off-buss i rundturstil utanför Borgå centrum kunde vara trevligt. I Borgå med omnejd finns det herrgårdar, naturområden, djurgårdar och allt möjligt som Borgåbor utan bil och turister inte kan njuta av. Rundturen skulle nyttja närområdenas aktörer, även staden och turisterna. Målgruppen är alltså stadsborna själva samt inhemska och utländska turister.

Motivering för beslut:
Hör till stadens befogenheter. Utomhusgym till Jonasbacken. Utomhusgymmet på Rönnvägen kan förnyas.

Beskrivning av förslaget:
Ett ordentligt utomhusgym till Jonasbacken. De nuvarande några anordningarna är helt överflödiga.

Motivering för beslut:
Hör till stadens befogenheter. I anslutning till Borgbackens kastplan.

Beskrivning av förslaget:
Utegymredskap, förbättring av joggarnas fysiska kondition. När coronaviruset och andra sjukdomar ökade inomhus var motion utomhus ett bra sätt att främja hälsan. Människor i högre ålder tar sig sällan till ett gym. Platsen för utegymredskapen kunde finnas i samband med idrotts- och lekplatser, föräldrarna kunde motionera samtidigt som barnen leker. Till exempel Järnböle lekpark norr om Borgå, Borgbackens kastplan och andra lekparker.

Motivering för beslut:
Det är möjligt att genomföra en konsertserie med olika uppträdande, men det krävs resurser för koordinering, byggande av teknik för ljudåtergivning, scen och publik samt för marknadsföring. Man kan inte heller anta att artister kommer att uppträda gratis om de beställs till platsen. Evenemanget behöver tillstånd, en säkerhetsplan och marknadsföring som höjer priset på kostnaderna.

Beskrivning av förslaget:
En söndag i juni kunde stå för till exempel en konsertserie på evenemangsfältet, dit vilken som helst aktör inom musikbranschen i Borgå kunde anmäla sig. Musikinstitutet, penselfabriken osv.? Kostnader uppstår för små ersättningar och el. Folket skulle få lyssna gratis. Det kunde också finnas restaurangvagnar. Ett evenemang med låg tröskel för både uppträdande och publik. Att det inte alltid är enbart Avanti.

Motivering för beslut:
Idéer som gäller öppna danstillfällen i offentliga lokaler sammanförs.

Beskrivning av förslaget:
Dans ordnas 5–6 gånger i första hand på platser där de når ut till både Borgåbor och resenärer. Dans kan också vara en del av ett annat evenemang. Man anställer i första hand lokala dansorkestrar. Kostnader uppstår för orkestrarnas arvoden, ljudteknik, orkesterscen, övervakning av ordningen, beredskap för första hjälpen, tillstånd, städning, marknadsföring och personalens löner. Beroende på platsen för tillfället kan det dessutom uppstå andra kostnader såsom hyror för lokaler, konstruktioner för säkerheten och hyror för torrtoaletter.

Motivering för beslut:
Tanken bakom förslaget är att öka finansieringen av turistmarknaden. Det är till exempel dyrt att öka TV-reklamen.

Beskrivning av förslaget:
Bättre TURISMSYNLIGHET i medierna, längs motorvägen, i samband med evenemangen (Helpit), förlängning av öppettiderna under veckoslut för affärer i gamla stan (sommarjobb?), återupplivning av torget (året runt glaskupol/låg glascylinder för försäljare mellan gångvägarna vid Biskopsgatan/Fredsgatan. Turist- och evenemangstjänsterna kan dela ut Borgå skärmmössor, T-skjortor, reflexband.