ePORVOO

Borgå stads e-tjänster

I nättjänsten finns alla Borgå stads elektroniska tjänster, eller e-tjänster. En del av e-tjänsterna förutsätter inloggning. Du behöver stark identifiering för att logga in via Suomi.fi-tjänsten. Du kan identifierade dig med nätbankskoder, certifikatkort eller mobil ID. På denna sida finns samlat både Borgå stads egna tjänster och utomstående tjänster. 

Ansvaret för social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023.

Servicepunkten Kompassen och Digistödet hjälper

Du kan få hjälp med att använda e-tjänster från Servicepunkten Kompassen. På Digistöd-sidan hittar du tips och råd för användningen av digitala tjänster.

 

E-tjänster enligt ämneskategorier

Du kan hitta e-tjänsterna enligt kategorier nedan. Klicka på en kategoris namn eller bild för att öppna sidan med kategorins tjänster.
Se instruktionsvideo.

Använd blanketten för rådgivning och respons när du har något att fråga eller vill ge respons. Endel av e-tjänsterna förutsätter inloggning. Du kan även ge respons utan inloggning. Blanketterna för utskrift hittar du på tjänsten borga.fi. Se instruktionsvideo.