ePORVOO

Borgå stads e-tjänster

I webb-tjänsten finns alla Borgå stads elektroniska e-tjänster. Tjänsterna har indelats enligt ämnet. Nya e-tjänster tas ibruk stegvis. Endel av e-tjänsterna förutsätter inloggning.

Reservera tid för att sköta ärenden vid Kompassen

Respons och rådgivning -icon

Använd blanketten för rådgivning och respons när du har något att fråga eller vill ge respons. Endel av e-tjänsterna förutsätter inloggning. Du kan även ge respons utan inloggning. Blanketterna för utskrift hittar du på tjänsten borga.fi.