ePORVOO Gå direkt till innehållet

Gator, trafik och parkering

Vissa av e-tjänsterna förutsätter inloggning. Använd blanketten rådgivning och respons när du har något att fråga eller vill ge respons. Du behöver inte vara inloggad när du ger respons.

Blanketterna för utskrift hittar du på tjänsten Borgå.fi.


 • Ansökan om reklamplats
  För reklam för kortvariga evenemang finns platser på olika håll i staden. Ansökan om reklamplats sker via tjänsten Lupapiste.fi. Läs dock först anvisningarna.
 • Begäran om flyttning av fordon
  Du kan begära flyttning av ett fordon som medför olägenhet eller är övergivet. Begäran om flyttning av fordon från ett privat område kan endast göras av fastighetens ägare, innehavare eller disponent, och kostnaderna för flyttning tas ut av den som begärt flyttning.
 • Boendeparkeringstillstånd
  Du kan ansöka om boendeparkeringstecken om du bor stadigvarande inom ett boendeparkeringsområde i Borgå.
 • Båtplatsansökan
  Hyrning av båtplats, vinterförvaringsplats eller byte av nuvarande plats.
 • Gatulov
  Du behöver ett tillstånd för att permanent placera ledningar, konstruktioner eller anläggningar i områden som staden ansvarar för. Du ska söka tillstånd till grävning/arbeten om du vill utföra grävarbeten i områden som staden ansvarar för. För fasta konstruktioner ska du först ansöka om förläggningstillstånd. Ansökan om gatulov sker via tjänsten Lupapiste.fi.
 • Hyrning av allmänt område
  Du kan hyra torg-, gatu- och parkområden för försäljningsverksamhet och evenemang samt för avspärrning av gatuområden. Ansökan om hyrning sker via tjänsten Lupapiste.fi. Läs dock först anvisningarna.
 • Rapport om last till jordupplag
  Jordupplaget får endast användas av staden och stadens samarbetsparter. Den som transporterar marksubstanser till jordupplaget ska varje vecka fylla i en fraktsedel.