ePORVOO Gå direkt till innehållet

Förvaltning och delaktighet

E-tjänsterna förutsätter inloggning. Använd blanketten rådgivning och respons när du har något att fråga eller vill ge respons. Du behöver inte vara inloggad när du ger respons.

Blanketterna för utskrift hittar du på tjänsten Porvoo.fi.


 • Anmälan gällande överträdelser av unionsrätten (Formuläret öppnas 1.1.2023)
  Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten (2019/1937) sk. Whistleblower -direktivets målsättning är att en anmälare, som i samband med sitt arbete upptäcker eller misstänker verksamhet som strider mot allmänintresset inom särskilt definierade områden av EU-rätten kan anmäla saken på ett säkert sätt.
 • Deltagande budgetering
  Deltagande budgetering baserar sig på Kommunallagen 22 §, som stipulerar att fullmäktige ska sörja för mångsidiga och effektiva möjligheter och sätt att delta och påverka, som t.ex. genom att ordna möjligheter att delta i ekonomiplaneringen.
 • Fullmäktigemotioner
  Fullmäktigegrupperna eller fullmäktigeledamöterna har rätt att väcka skriftliga motioner i ärenden som gäller stadens verksamhet eller förvaltning.
 • Informationsbegäran
  Du kan göra en informationsbegäran om ett tidigare anställningsförhållande vid staden och tillhörande arbetsintyg. Andra informationsbegäran behandlas enligt offentlighetslagen.
 • Ta initiativ
  En kommuninvånare har rätt att väcka ett invånarinitiativ i ärenden som gäller kommunens verksamhet. Invånarintiativet är ett officiellt och lagstadgat förfarande. Invånarinitiativet behandlas formellare än en inofficiellt respons. I nättjänsten Kuntalaisaloite.fi kan du väcka initiativ och läsa initiativ som andra lämnat in.
 • Ungasidéer
  Ungasidéer.fi är en riksomfattande tjänst, där ungdomar lätt kan komma med förslag, delta och påverka frågor som rör dem.