ePORVOO Siirry suoraan sisältöön

Hallinto ja päätöksenteko

Joidenkin verkkoasiointipalveluiden käyttäminen edellyttää kirjautumista. Käytä neuvonta ja palaute -lomaketta, kun sinulla on kysyttävää tai haluat antaa palautetta. Voit antaa palautetta myös ilman kirjautumista.

Tulostettavat lomakkeet löydät Porvoo.fi-palvelusta.


 • EU-oikeuden väärinkäytösten ilmoitukset (Lomake aukeaa 1.1.2023)
  Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937, ns. Whistleblower -direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.
 • Nuorten ideat
  Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
 • Osallistuva budjetointi
  Osallistuva budjetointi perustuu kuntalain 22§, jossa velvoitetaan valtuusto pitämään huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista esim. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun.
 • Tietopyyntö
  Voit tehdä tietopyynnön, joka koskee aiempaa kaupungin työsuhdetta ja siihen liittyvää työtodistusta. Muiden tietopyyntöjen osalta menetellään julkisuuslain puitteissa.
 • Valtuutettujen aloitteet
  Valtuustoryhmällä tai valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa tai hallintoa koskevista asioista.
 • Virallinen kuntalaisaloite
  Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloite on virallinen ja laissa säädelty menettely. Kuntalaisaloite käsitellään muodollisemmin kuin epävirallinen palaute.
  Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä kuntalaisaloitteita ja tutustua muiden tekemiin aloitteisiin.