ePORVOO Siirry suoraan sisältöön

Avustukset

Porvoon kaupunki myöntää avustuksia porvoolaisille tai Porvoossa toimiville yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksittäisille toimijoille. Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia myöntävän toimialan toimintaa sekä kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista. Kaupunki avustaa yhteisöjä, joiden toiminta edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia, lisää omaa aktiivisuutta, yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Kaupunki avustaa yhdistyksiä ja muita toimijoita yleis- ja kohdeavustuksin. Kulttuuripalvelut tukee lisäksi kulttuuritapahtumien järjestäjiä alennetuilla sopimusvuokrilla kulttuuritaloissa. Avustuksiin käytettävissä oleva määräraha vahvistetaan vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä, poikkeuksena rahastojen tuotoista jaettavat avustukset.

Suomi.fi Valtuudet ovat käytössä palveluissa (rekisteröityneet yhdistykset):
 • Kesätyösetelituki
 • Kansalaisopiston opistolaiskuntien avustukset
 • Kulttuuriavustuksista projektiavustus kulttuuritoiminnan toteuttamiseen sekä taiteilija-apuraha
 • Liikunnan yleisavustus
 • Nuorisopalveluiden yleisavustus ja projektiavustus
 • Yhteisöllisyyden avustus

Suomi.fi Valtuus on nimeltään "Avustushakemuksen tekeminen". Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella avustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen. Lisätietoja sekä ohjevideoita Suomi.fi -valtuuksiin liittyen seuraavista linkeistä: 


 • Perusopetuksen iltapäivätoiminta avustus (Syksy 2024) Hakuaika alkaa 29.4.2024 klo 9.00 ja päättyy 17.5.2024 klo 15.00
  Kaupunki voi myöntää palkkausavustusta iltapäivätoiminnan palveluntuottajille, joiden kanssa on tehty yhteistyösopimus.

 • Kansalaisopiston opistolaiskuntien avustus Hakuaika päättyy 31.3.2023 klo 15.00
  Kansalaisopiston opistolaiskuntien avustusta voidaan myöntää porvoolaisen, rekisteröidyn kansalaisopiston opistolaiskunnan toimintaan.

 • Kesätyösetelien varaus Hakuaika alkaa 1.2.2024 klo 9.00 ja päättyy 30.9.2024 klo 15.00
  Kesätyöseteli on Porvoon kaupungin tuki Porvoossa toimiville työnantajille, jotka palkkaavat porvoolaisen nuoren kesätyöhön. Kesätyöseteleitä on 150 ja ne jaetaan työnantajille hakujärjestyksessä. Kesätyötuen tavoitteena on auttaa nuoria työllistymään omaan kotikuntaansa.

 • Kulttuuriavustus Hakuaika 1.3.-28.3.2024 klo 15.00
  Kulttuuritoimintaa tuetaan projektiavustuksin, taiteilija-apurahoin ja Hopea-Untracht-rahaston apurahoin. Avustukset on tarkoitettu Porvoossa toimiville yhdistyksille, ryhmille, yksityishenkilöille, ammattitaiteilijoille, käsityöläisille, orkestereille, kuoroille sekä museoille.

 • Kulttuurisalit, tuki salivuokriin
  Kulttuuritapahtumien järjestäjät voivat hakea tukea kulttuurisalien salivuokriin.

 • Kulttuuritoiminnan yleisavustus Hakuaika 1.9.-30.9.2024 klo 15.00
  Yleisavustus myönnetään ensisijaisesti porvoolaisille ammattimaisesti hoidetuille ja kaupungin julkisuuskuvan kannalta merkittäville kulttuurilaitoksille, -yhteisöille ja yhdistyksille. Edellytyksenä on, että toimija harjoittaa säännöllistä kulttuuritoimintaa kaupungissa. Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää valtakunnallisille järjestöille, jotka harjoittavat säännöllistä kulttuuritoimintaa Porvoossa. Avustusta haetaan seuraavalle kalenterivuodelle.

 • Kunnallinen saaristoavustus Hakuaika 1.4.-1.5.2024 klo 23.59
  Porvoon kaupungin kaupunkikehityksen toimiala tukee saaristoalueidensa kehitystä ja yhteisöllisyyttä myöntämällä kunnallisia saaristoavustuksia.

 • Liikuntapalveluiden koulutusavustus Hakuaika 1.3.-28.3.2024 klo 15.00
  Koulutusavustusta voidaan myöntää yhdistysten ohjaajien ja valmentajien koulutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.

 • Liikuntapalveluiden vuokra-avustus Hakuaika 1.3.-28.3.2024 klo 15.00
  Vuokra-avustusta myönnetään porvoolaisille rekisteröidyille urheiluseuroille, jotka itse vuokraavat toimitilaa säännölliselle liikuntaharjoitustoiminnalleen muissa kuin Porvoon kaupungin liikuntapalveluilta vuokratuissa tiloissa.

 • Liikuntapalveluiden yleisavustus Hakuaika 1.3.-28.3.2024 klo 15.00
  Porvoolaisia rekisteröityjä urheilu- ja liikuntaseuroja tuetaan liikuntapalveluiden yleisavustuksella.

 • Museoavustus Hakuaika 2.5.-31.5.2023 klo 15.00
  Museoavustus myönnetään ammattimaisesti hoidetulle ja valtionavustusta saavalle museolle. Museoavustus sisältää sekä toiminta-avustuksen että vuokramäärärahan. Avustusta haetaan seuraavalle kalenterivuodelle.

 • Nuorisoavustus Hakuaika 1.3.-28.3.2024 klo 15.00
  Nuorisotoimintaa tuetaan paikallisten nuorisoyhdistysten yleis- ja palkkausavustuksin sekä nuorille suuntautuvien kehittämishankkeiden ja -toiminnan projektiavustuksin, joita yhdistysten lisäksi myönnetään myös nuorten toimintaryhmille.

 • Nuorten toimintaraha
  Nuorisoryhmät ja yksittäiset nuoret voivat hakea nuorten toimintarahaa vuoden ympäri.

 • Yksityisteiden kunnossapitoavustus Hakuaika päättyy 31.3.2023 klo 15.00
  Avustus on tarkoitettu tiekunnille yksityisteiden kunnossapitoon. Tiekunnille on avattu käyttäjätunnus hakujärjestelmään.

 • Yksityisteiden perusparannusavustus Hakuaika päättyy 31.3.2023 klo 15.00
  Avustus on tarkoitettu tiekunnille yksityisteiden perusparantamiseen. Tiekunnille on avattu käyttäjätunnus hakujärjestelmään

 • Yhteisöllisyyden avustus Hakuaika 1.3.- 28.3.2024 klo 15.00
  Yhteisöllisyyden avustusta voivat hakea asukas- ja kyläyhdistykset, vanhempainyhdistykset, eläkeläisyhdistykset, perinnejärjestöt, monikulttuurista tai kotoutumista tukevaa toimintaa järjestävät yhdistykset, työttömien yhteisöllisyyttä edistävät sekä muut yleishyödylliset, yhteisöllisyyttä tai kansalaistoimintaa edistävät yhdistykset, yhteisöt ja ryhmät. Avustusta myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tiettyyn kohteeseen kuten tapahtumaan tai tilaisuuteen.