ePORVOO Gå direkt till innehållet

Ansökan om tomt

Egnahemstomter

Bekanta dig med tomterna på stadens nätsida och via denna portal.

 • Det finns både tomter till fast pris och sådana som säljs på basis av anbud
 • Tomter som säljs på basis av anbud kan man söka under anbudstiden. Tomter som säljs på basis av anbud syns tills anbudstiden gått ut.
 • Tomter till fast pris kan man ansöka om, ifall ansökningstiden har börjat.
  • Tomter med fortlöpande ansökningstid överlåts i den ordningen ansökan har anlänt. Ifall flera än en sökande söker om samma fastpristomt samma dag, lottas tomten ut. I övriga fall går tomten till den första som lämnar in ansökan.
  • En del av tomterna har ett datum när ansökningstiden tar slut. För de tomter som det kommit in mer en än ansökning till, avgörs sökandens ordning genom utlottning då ansökningstiden gått ut. För att få de här tomterna är det ingen skillnad i vilket skede av ansökningstiden ansökan inlämnas.
 • På listan kan det även finnas tomter, som det redan kommit in en ansökan på. Listan uppdateras med ett par dagars fördröjning.

När du vill ansöka om egnahemstomt loggar du in i systemet och går framåt genom ansökningsprocessen enligt råden.

 • Om mer än en privatperson söker om en tomt tillsammans, loggar en av de sökande in sig och ansökan fylls i med hans/hennes användarnamn. De andra sökandena fylls in i ansökan på stället som reserverats till dem.
 • För företagens del, skapar företagets kontaktperson ett användarnamn till systemet. I fortsättningen kan företaget kolla sina ansökningar med detta användarnamn. Informationen om företaget meddelas senare på formuläret.
 • Privatpersoner kan endast få en tomt i gången, men kan söka om mer än en tomt.
 • Företag kan få högst tre tomter i gången. Tomter som företaget har reserverade eller obebyggda räknas med i maxantalet.
 • I slutet på ansökan frågas det om prioriteten, och då kan du berätta i vilken ordning du önskar få tomterna
 • Du kan använda samma sökandeinformation om du söker om fler tomter. Efter att en av tomtansökningarna har behandlats, måste du fylla i informationen på nytt.

Du kan senare kolla en ansökan som skickats in  under ”Mina e-tjänster/Tomtansökningar”.

Ansökningar som inte ännu skickats in, blir sparade under ”Mina e-tjänster/Tomtansökningar” som utkast.

Tomter för flervåningshus och radhus

Bekanta dig med lediga höghus- och radhustomter via denna portal och stadens nätsidor.

Du kan ansöka om en höghus- och radhustomt genom att kontakta stadens enhet för markanskaffning och överlåtelse. Kontaktuppgifter till markanskaffning och överlåtelse

Företagstomter

Bekanta dig med lediga företagstomter via denna portal och stadens nätsidor.

Du kan ansöka om en företagstomt genom att kontakta stadens enhet för markanskaffning och överlåtelse. Kontaktuppgifter till markanskaffning och överlåtelse